Thursday, April 16, 2009

Haqaiq Tasawuf


Tajuk/Title: Haqaiq Tasawuf (hard back)

Penulis/Author: Shaykh Abdul Qadir Isa rahimahullah

Pembimbing/Advisor: Sheykh Yusuf Muhyiddin Al-Hasani

Penterjemah/Translator: Mustafa Hussain At-Taib

Tentang buku ini/About the book:

... Penulis membentangkan kitab ini tentang tasawuf sebagai benteng pertahanan, pembeza di antara isi dan kulit serta hakikat dan apa yang disandarkan kepadanya. Juga untuk menzahirkan kebenaran serta menghapuskan kebatilan. Semuanya bersumberkan kepada kitab Allah s.w.t. dan sunnah RasulNya s.a.w. serta kata-kata imam empat radiAllahu anhum dan juga pengikut mereka di kalangan tokoh-tokoh fuqaha', ahli-ahli tauhid, ulama'-ulama' hadis, imam-imam sufi serta cendekiawan-cendekiawan Islam yang berkhidmat kepada agama Islam dengan cara yang baik lagi ikhlas.

Kandungan/Contents:

Bab 1: Pengertian Tasawuf
Bab 2: Metod Amali Dalam Tasawuf
Bab 3: Jalan Menuju Ilahi
Bab 4: Hasil Tasawuf


Jumlah muka surat/ pages: 482 m.s./pages
Harga/Price: SGD $27.00 per copy (does not include overseas shipping)

To order please mail us at tasbihbooks@gmail.com