Sunday, March 22, 2009

Memahami Tasawwuf Yang Shahih


Tajuk/Title: Memahami Tasawwuf Yang Shahih (soft back)

Penulis/Author: Shaykh Abu Mohammad Rohimuddin Nawawi

Tentang buku ini/About the book:

Ilmu taswuf sebenarnya adalah ilmu yang perlu (wajib) depelajari bagi setiap umat Islam. Kerana ianya sangat penting bagi kemaslahatan setiap manusia. Seperitmana penyembuhan hati dan penyucian jiwa dan sebagainya. Ulama telah mewarisi ilmu tersebut atas nama taswwuf daripada ulama ulama yang terdahulu.
Sebahgian penuntut ilmu taswwuf yang ingin memahami ilmu tasawwuf yang sebenar, telah meminta kepada saya bagi mebahaskan akan ilmu Tasawwuf Islam yang shahih. Maka saya memohon kepada Allah s.w.t agar membantu saya untuk menulis risalah ini atas tujuan tersebut.

Kandungan/Contents:

Bab 1: Kedudukan Tasawwuf Dalam Islam
Bab 2: Prinsip Dan Dasar-Dasar Ilmu Tasawwuf Islam
Bab 3: Prinsip Asas Tasawwuf Islam
Bab 4: Definisi Tasawwuf
Bab 5: Sejarah Tasawwuf Dalam Islam
Bab 6: Hakikat Tasawwuf
Bab 7: Bid'ah Dalam Tasawwuf
Bab 8: Pujian Para Ulama Terhadap Tasawwuf

Jumlah muka surat/pages: 101 m.s./pages
Harga/Price: SGD $12.00 per copy (does not include overseas shipping)
To order please mail us at tasbihbooks@gmail.com