Friday, December 4, 2009

Best Seller: Thariqah 'Alawiyyah (Al-Manhaj As-Sawiy, Syarah Usul Tariqah As-Sa'adah Al-Ba'alawi)


Dikarang oleh Al-'Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaith, naskah ini menerangkan kepentingan mencari ilmu dan beramal supaya menjadi seorang hamba yang bertaqwa. 


Antara hujah-hujah yang ditulis, Habib Zain menekankan kepentingan mendidik keluarga.
"Jagalah diri dan keluarga kalian dari siksa neraka" Al Quran, Surah At-Tahrim ayat 6

Begitulah ayat Quran yang disyarahnya Habib Zain supaya para Muslimin menitik beratkan kekuatan keluarga. Disambungnya pula dengan serangkap qasidah yang penuh dengan hikmah 

"Dalam ilmu cahaya penjaganya
Dan mengalir kepada yang lain, jin dan manusia
Belajar di waktu kecil bak mengukir di atas batu
Kukuh dan menetap di hati selalu

Hati anak bagai batu tulis yang bersih
Yang pertama dijumpa nampak nyata
Maka selama jernih hatinya
Tanamkan yang membawa ke syurga

Jika tidak, tentera nafsu kan menguasai
Dan akan menduduki tempatnya
Setelah itu akan sulit mengusirnya
Dan akan panjang penderitaannya.

Jika membiarkan anak dengan hawa nafsunya
Dikala masih kecil oleh kedua orang tua
Tak lama pasti mereka kan lihat
Kedurhakaan dan sesuatu yang tidak mereka suka

- Imam Thahir bin Hussain bin Thahir

Sesungguhnya keluarga yang beriman itulah yang mencapai kebahgiaan dan keridhaan Allah. Amin.

Kini didapati di Manzil Mustafa.