Friday, December 4, 2009

Kupas Tuntas Ibadah-Ibadah Diperselisihkan oleh Sheykh Ali Jumah

Buku ini merupakan risalah kecil ulama besar, Sheykh Ali Jum'ah. Sebagai Mufti Mesir, beliau berusaha meluruskan berbagai pemahaman kaum muslimin dewasa ini. Risalah ini memuat pembahasan yang mengupas secara tunas 32 persoalan dalam ibadah dan amalan sehari-hari, di antaranya

  • 'taswid' kepada Rasulullah s.a.w. di dalam dan di luar solat
  • berziarah ke maqam Nabi s.a.w. dan orang-orang salih
  • berzikir dengan nada keras dan berjemaah
  • mengulurkan pakaian (isbal)
  • berzikir dengan menggunakan tasbih
  • membaca qunut pada solat subuh
  • berjabatan tangan setelah selesai solat
  • membaca al-Quran dan wirid dalam majlis ta'ziah
  • hukum memakai niqab
Buku ini kini didapati di Kiosk Manzil Mustafa.