Friday, December 4, 2009

Fiqih dan Tassawuf Wanita (At Tazkiratul Hadramiyyah fina yajibu 'alan Nisa` minal umurid diniyyah)


"Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, mereka tidak merasa malu untuk belajar agama." Sayyidatina Aishah r.a.

Begitulah antara hujah yang ditulis dalam buku ini karangan ayahanda Habib Umar bin Hafiz, iaitu Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafiz.

Buku in merupakan wacana pembuka bagi wanita muslimah tentang ibadah fardh Allah wajibkan atas mereka. Termasuklah cara-cara beradab dengan ahli keluarga, cara mendidik anak, cara bergaul sesama wanita, cara mengatur kehidupan seharian. Malah, segala yang perlu untuk menjadi wanita atau isteri maupun ibu salihah, inshaa Allah.

Buku ini boleh didapati di Kiosk Manzil Mustafa.